Villkor

GI logo beige 1.png

Allmänna villkor ("Villkor")

Genom att använda GAME INTELLIGENCE (“GI) WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTER GODKÄNNER DU ATT LAGLIGT BINNAS AV DENNA VILLKOR OCH VILLKOR, FÖR DE KAN ÄNDRAS OCH PLACERAS PÅ VÅR WEBBPLATS FRÅN TID TILL TID. OM DU INTE VILL BINDAS AV DENA VILLKOR FÅR DU INTE ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS.

Denna webbplats innehåller många typer av data och information som skyddas av varumärkes- och upphovsrättslagar. Det är därför inte tillåtet att ladda ner, kopiera eller distribuera hela eller delar av denna webbplats utan skriftligt tillstånd att göra det.

Introduktion


Dessa villkor (detta "avtal" eller "villkor") är ett lagligt avtal mellan dig och Game Intelligence AB, ett svenskt företag ("GI"), som styr din användning av och tillgång till applikationen (enligt definitionen nedan) och webbplatsen (enligt definitionen nedan). Om du inte vill vara bunden av detta avtal ska du inte komma åt eller använda applikationen och / eller webbplatsen. GI kan avsluta, utan föregående meddelande, din åtkomst till applikationen och / eller webbplatsen för underlåtenhet att följa detta avtal. Genom att skapa ett konto i applikationen och / eller på webbplatsen accepterar du detta avtal och accepterar att vara bunden av var och en av dess villkor. Du representerar och garanterar gentemot GI att du är minst 18 (åtton) år och har befogenhet att ingå detta avtal (antingen för dina räkning eller genom att ha en förälder eller vårdnadshavare som samtycker för dina räkning). Detta avtal är bindande och verkställbart mot dig. I den utsträckning en person accepterar detta avtal för en enhets räkning, har en sådan person rätt och befogenhet att godkänna alla villkoren som anges häri på uppdrag av sådan enhet. Du har läst och förstått GI: s sekretesspolicy, vars villkor publiceras på webbplatsen och införlivas häri genom referens ("sekretesspolicyn").


Syfte

Syftet med detta avtal är att förklara de villkor och villkor enligt vilka GI låter dig använda applikationen via din mobila enhet och / eller använda webbplatsen (gemensamt "syftet"). Som också nämnts i andra delar av detta avtal har GI ingen kontroll över några handlare eller andra tredje parter och är därför inte ansvarig eller ansvarig för några åtgärder som vidtas eller antas vidtas av någon sådan tredje part.

Nedladdningar

Nedladdningar ska ske helt på egen risk. Vi ansvarar inte för skador som kan orsakas av nedladdning, installation, lagring eller användning av programvara eller innehåll från vår webbplats, inte på grund av vårt fel. Även om vi använder toppmoderna antivirusprogram är allt ansvar för skada eller störningar av funktionalitet orsakade av virus eller maskar uteslutet.

Innehåll

Vi är ansvariga för innehållet på vår webbplats i den mån det regleras av lokal lag. Vi tar dock inget ansvar för riktigheten, fullständigheten, lämpligheten för ett visst syfte eller valuta för den publicerade informationen.
Kontaktformulär
Läs vår integritetspolicy noga innan du lämnar ut personuppgifter. Vi erbjuder inte SSL-kryptering för elektronisk överföring av dina personuppgifter till oss.

Länkar till andra webbplatser och tredje parter

Om du följer en extern länk och därmed lämnar vår webbplats ligger innehållet på sådan annan webbplats utanför vår kontroll och inflytande. Vi tar inte ansvar för detta om vi inte hade faktiska kunskaper om det olagliga innehållet. I sådana fall kommer vi att inaktivera länken efter utredning.
Observera att villkoren och vår integritetspolicy för sådana länkade webbplatser kan skilja sig från villkoren och sekretesspolicyn på vår webbplats. Därför bör du läsa och följa sekretesspolicyn och användarvillkoren som publiceras på länkade webbplatser.

Din licens eller kontrakt för att använda GI

Vi ger dig tillgång till GI-tjänster och produkter enligt ett begränsat, icke-exklusivt, icke-underlicensierbart, icke-överförbart, återkallbart licens-, godkännande-, kontrakt- och serviceavtal. Du kan använda GI-produkter, tjänster och erbjudanden för personligt, icke-kommersiellt bruk, och underkastas villkoren. Detta godkännande eller licens är tillgängligt för dig så länge du inte är utestängd från GI enligt tillämplig lag och ditt kontrakt inte sägs upp av oss eller av dig. Om villkoren inte är verkställbara där du befinner dig, får du inte använda GI när som helst. GI förbehåller sig alla rättigheter, äganderätt och intressen som inte uttryckligen beviljas enligt detta avtal i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag.

Begränsningar och förbjudna användningar

GI används av många människor, och vi är stolta över det förtroende som våra användare ställer till oss. Vi förväntar oss i sin tur att våra användare inte missbrukar våra produkter och tjänster. Förutom med vårt skriftliga tillstånd ska du inte:

 

 1. 1. Försök att utge sig för att vara en annan person eller använda en annan persons GI-profilinformation utan tillstånd;


 2. 2. Använd eller distribuera GI för dina egna vetenskapliga eller kliniska forskningsändamål;


 3. 3. Använd eller distribuera GI för kommersiella ändamål;


 4. 4. Ange falskt eller på annat sätt felaktig framställning av din anknytning till en person eller enhet, eller efterlikna någon person eller enhet på ett sätt som inte utgör parodi;


 5. 5. Kopiera, ladda ner (annat än cachning via sidor som är nödvändigt för personligt bruk, eller som på annat sätt uttryckligen tillåts av dessa villkor), modifiera, distribuera, posta, sända, visa, utföra, reproducera, sända, duplicera, publicera, publicera, ladda upp, licensiera, reverse engineering, skapa derivat från eller erbjuda till salu innehåll eller annan information som finns på eller erhållen från eller genom GI, på något sätt utom i enlighet med dessa villkor;


 6. 6. Kränka eller försöka bryta mot GI: s säkerhetsfunktioner, inklusive att logga in på en server som du inte har behörighet att komma åt, bryta mot begränsningarna i några rubriker för uteslutande av robotar eller undersöka sårbarheten i GI-system och nätverk;


 7. 7. Lägg upp eller på annat sätt göra tillgängligt material som innehåller programvara, enhet, instruktioner, datorkod, filer, program och / eller annat innehåll eller funktioner som är utformade för att avbryta, förstöra, skada eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning;


 8. 8. Omfördela, dekompilera, omvandla, publicera eller kopiera GI-tjänster, inklusive att knäcka dess flash (.SWF) -filer;


 9. 9. Använd GI i syfte att skapa en produkt med ett väsentligen liknande utseende, känsla eller design;


 10. 10. Få åtkomst till eller söka i GI på något annat sätt än våra offentligt stödda gränssnitt (till exempel skrapning, inbyggd länkning, inramning eller användning av någon robot, spindel, webbsökare eller någon annan metod för åtkomst än manuell åtkomst till allmänheten -tillgängliga delar av GI eller åtkomst till GI via något API godkänt av oss);


 11. 11. Lägg upp eller göra något som kan inaktivera, överbelasta eller försämra GI: s funktion.


 12. 12. Begär personlig eller känslig information från andra användare, inklusive utan begränsning adress, kreditkort eller finansiell kontoinformation eller lösenord;


 13. 13. Använd GI eller några varumärken, testnamn, handelsnamn, servicemärken, upphovsrätt eller logotyper av GI, i oönskade utskick, skräppostmaterial, tävlingar eller undersökningar, eller för att skapa intrycket att sådana objekt är associerade med dig;


 14. 14. Kränka tredje parts rättigheter, inklusive immateriella rättigheter eller integritetsrättigheter;


 15. 15. Hota, förfölja, skada eller trakassera andra; eller delta i aktiviteter i samband som är bedrägliga, kränkande, förtalande, olagliga eller på annat sätt olämpliga.

Att delta i förbjudna användningar är skäl för omedelbar uppsägning av ditt förhållande som kund med GI och kan också utsättas för civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder.


Ändring och uppsägning

GI förbehåller sig rätten när som helst att ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, GI-tjänster och produktutbud enligt vår webbplats med eller utan föregående meddelande. Du samtycker till att GI inte ska hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, upphävande eller upphörande av dessa tjänster.
Dessa villkor gäller om inte eller tills de avslutas av dig eller oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, neka dig tillgång till hela eller delar av GI när som helst av någon eller ingen anledning alls, med eller utan meddelande till dig. Om vi ​​avslutar din rätt till åtkomst till GI upphör dessa villkor och alla rättigheter du har till åtkomst till GI upphör omedelbart; vissa bestämmelser i dessa villkor gäller dock fortfarande efter avslutning, t.ex. hänvisningar och länkar till vår integritetspolicy, lokala lagar etc.