Allmänna villkor

GI logo beige 1.png

Allmänna villkor ("Villkor")

GENOM ATT ANVÄNDA GAME INTELLIGENCE (“GI) WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTER GODKÄNNER DU ATT LAGLIGT BINNAS AV DENNA VILLKOR OCH VILLKOR, FÖR DE KAN ÄNDRAS OCH PLACERAS PÅ VÅR WEBBPLATS FRÅN TID TILL TID. OM DU INTE VILL BINDAS AV DENA VILLKOR FÅR DU INTE ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS.

Denna webbplats innehåller många typer av data och information som skyddas av varumärkes- och upphovsrättslagar. Det är därför inte tillåtet att ladda ner, kopiera eller distribuera hela eller delar av denna webbplats utan skriftligt tillstånd att göra det.

Introduktion


Dessa villkor (detta "avtal" eller "villkor") är ett lagligt avtal mellan dig och Game Intelligence AB, ett svenskt företag ("GI"), som styr din användning av och tillgång till applikationen (enligt definitionen nedan) och webbplatsen (enligt definitionen nedan). Om du inte vill vara bunden av detta avtal ska du inte komma åt eller använda applikationen och / eller webbplatsen. GI kan avsluta, utan föregående meddelande, din åtkomst till applikationen och / eller webbplatsen för underlåtenhet att följa detta avtal. Genom att skapa ett konto i applikationen och / eller på webbplatsen accepterar du detta avtal och accepterar att vara bunden av var och en av dess villkor. Du representerar och garanterar gentemot GI att du är minst 18 (arton) år och har befogenhet att ingå detta avtal (antingen för dina räkning eller genom att ha en förälder eller vårdnadshavare som samtycker för dina räkning). Detta avtal är bindande och verkställbart mot dig. I den utsträckning en person accepterar detta avtal för en enhets räkning, har en sådan person rätt och befogenhet att godkänna alla villkoren som anges häri på uppdrag av sådan enhet. Du har läst och förstått GI: s sekretesspolicy, vars villkor publiceras på webbplatsen och införlivas häri genom referens ("sekretesspolicyn").

 


Syfte

Syftet med detta avtal är att förklara de villkor och villkor enligt vilka GI låter dig använda applikationen via din mobila enhet och / eller använda webbplatsen (gemensamt "syftet"). Som också nämnts i andra delar av detta avtal har GI ingen kontroll över några handlare eller andra tredje parter och är därför inte ansvarig eller ansvarig för några åtgärder som vidtas eller antas vidtas av någon sådan tredje part.

Nedladdningar

Nedladdningar ska ske helt på egen risk. Vi ansvarar inte för skador som kan orsakas av nedladdning, installation, lagring eller användning av programvara eller innehåll från vår webbplats, inte på grund av vårt fel. Även om vi använder toppmoderna antivirusprogram är allt ansvar för skada eller störningar av funktionalitet orsakade av virus eller maskar uteslutet.
 

Innehåll

Vi är ansvariga för innehållet på vår webbplats i den mån det regleras av lokal lag. Vi tar dock inget ansvar för riktigheten, fullständigheten, lämpligheten för ett visst syfte eller valuta för den publicerade informationen.


Kontaktformulär
Läs vår integritetspolicy noga innan du lämnar ut personuppgifter. Vi erbjuder inte SSL-kryptering för elektronisk överföring av dina personuppgifter till oss.

Länkar till andra webbplatser och tredje parter

 

Om du följer en extern länk och därmed lämnar vår webbplats ligger innehållet på sådan annan webbplats utanför vår kontroll och inflytande. Vi tar inte ansvar för detta om vi inte hade faktiska kunskaper om det olagliga innehållet. I sådana fall kommer vi att inaktivera länken efter utredning.


Observera att villkoren och vår integritetspolicy för sådana länkade webbplatser kan skilja sig från villkoren och sekretesspolicyn på vår webbplats. Därför bör du läsa och följa sekretesspolicyn och användarvillkoren som publiceras på länkade webbplatser.

Din licens eller kontrakt för att använda GI

Vi ger dig tillgång till GI-tjänster och produkter enligt ett begränsat, icke-exklusivt, icke-underlicensierbart, icke-överförbart, återkallbart licens-, godkännande-, kontrakt- och serviceavtal. Du kan använda GI-produkter, tjänster och erbjudanden för personligt, icke-kommersiellt bruk, och underkastas villkoren. Detta godkännande eller licens är tillgängligt för dig så länge du inte är utestängd från GI enligt tillämplig lag och ditt kontrakt inte sägs upp av oss eller av dig. Om villkoren inte är verkställbara där du befinner dig, får du inte använda GI när som helst. GI förbehåller sig alla rättigheter, äganderätt och intressen som inte uttryckligen beviljas enligt detta avtal i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag.

Begränsningar och förbjudna användningar

GI används av många människor, och vi är stolta över det förtroende som våra användare ställer till oss. Vi förväntar oss i sin tur att våra användare inte missbrukar våra produkter och tjänster. Förutom med vårt skriftliga tillstånd ska du inte:

 

 1.  Försök att utge sig för att vara en annan person eller använda en annan persons GI-profilinformation utan tillstånd;

 2. Använd eller distribuera GI för dina egna vetenskapliga eller kliniska forskningsändamål;

 3. Använd eller distribuera GI för kommersiella ändamål;

 4. Ange falskt eller på annat sätt felaktig framställning av din anknytning till en person eller enhet, eller efterlikna någon person eller enhet på ett sätt som inte utgör parodi;

 5. Kopiera, ladda ner (annat än cachning via sidor som är nödvändigt för personligt bruk, eller som på annat sätt uttryckligen tillåts av dessa villkor), modifiera, distribuera, posta, sända, visa, utföra, reproducera, sända, duplicera, publicera, publicera, ladda upp, licensiera, reverse engineering, skapa derivat från eller erbjuda till salu innehåll eller annan information som finns på eller erhållen från eller genom GI, på något sätt utom i enlighet med dessa villkor;

 6. Kränka eller försöka bryta mot GI: s säkerhetsfunktioner, inklusive att logga in på en server som du inte har behörighet att komma åt, bryta mot begränsningarna i några rubriker för uteslutande av robotar eller undersöka sårbarheten i GI-system och nätverk;

 7. Lägg upp eller på annat sätt göra tillgängligt material som innehåller programvara, enhet, instruktioner, datorkod, filer, program och / eller annat innehåll eller funktioner som är utformade för att avbryta, förstöra, skada eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning;

 8. Omfördela, dekompilera, omvandla, publicera eller kopiera GI-tjänster, inklusive att knäcka dess flash (.SWF) -filer;

 9. Använd GI i syfte att skapa en produkt med ett väsentligen liknande utseende, känsla eller design;

 10. Få åtkomst till eller söka i GI på något annat sätt än våra offentligt stödda gränssnitt (till exempel skrapning, inbyggd länkning, inramning eller användning av någon robot, spindel, webbsökare eller någon annan metod för åtkomst än manuell åtkomst till allmänheten -tillgängliga delar av GI eller åtkomst till GI via något API godkänt av oss);

 11. Lägg upp eller göra något som kan inaktivera, överbelasta eller försämra GI: s funktion.


 12. 12. Begär personlig eller känslig information från andra användare, inklusive utan begränsning adress, kreditkort eller finansiell kontoinformation eller lösenord;

 13. Använd GI eller några varumärken, testnamn, handelsnamn, servicemärken, upphovsrätt eller logotyper av GI, i oönskade utskick, skräppostmaterial, tävlingar eller undersökningar, eller för att skapa intrycket att sådana objekt är associerade med dig;

 14. Kränka tredje parts rättigheter, inklusive immateriella rättigheter eller integritetsrättigheter;

 15. Hota, förfölja, skada eller trakassera andra; eller delta i aktiviteter i samband som är bedrägliga, kränkande, förtalande, olagliga eller på annat sätt olämpliga.

 16. Att delta i förbjudna användningar är skäl för omedelbar uppsägning av ditt förhållande som kund med GI och kan också utsättas för civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder.

 


Ändring och uppsägning

GI förbehåller sig rätten när som helst att ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, GI-tjänster och produktutbud enligt vår webbplats med eller utan föregående meddelande. Du samtycker till att GI inte ska hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, upphävande eller upphörande av dessa tjänster.


Dessa villkor gäller om inte eller tills de avslutas av dig eller oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, neka dig tillgång till hela eller delar av GI när som helst av någon eller ingen anledning alls, med eller utan meddelande till dig. Om vi ​​avslutar din rätt till åtkomst till GI upphör dessa villkor och alla rättigheter du har till åtkomst till GI upphör omedelbart; vissa bestämmelser i dessa villkor gäller dock fortfarande efter avslutning, t.ex. hänvisningar och länkar till vår integritetspolicy, lokala lagar etc.

Abonnemang

 

Pågående prenumeration. Din prenumeration, som kan börja med en kostnadsfri provperiod, fortsätter månad för månad om du inte säger upp prenumerationen eller avslutar den. Du måste förse oss med aktuell, giltig, accepterad faktureringsinformation (eftersom sådan kan uppdateras från tid till annan) för att kunna använda vår tjänst. Vi fakturerar den månatliga prenumerationsavgiften till din faktureringsinformation. Du måste avbryta prenumerationen innan den förnyas varje månad för att undvika fakturering av nästa månads prenumerationsavgifter.

 

Olika prenumerationer. Vi kan komma att erbjuda ett antal olika prenumerationer, inklusive särskilda kampanjplaner eller prenumerationer med olika villkor och begränsningar. Alla väsentligt annorlunda villkor än de som beskrivs i dessa användarvillkor kommer att anges vid din registrering eller i annan kommunikation som görs tillgänglig för dig. Du kan skicka ett e-postmeddelande support@gameintelligence.com för att få dina specifika uppgifter om din prenumeration. Vissa prenumerationer erbjuds av tredje part i samband med tillhandahållandet av egna produkter och tjänster. Vi ansvarar inte för de produkter och tjänster som tillhandahålls av sådana tredje parter. Vi förbehåller oss rätten att ändra, säga upp eller på annat sätt ändra våra erbjudna prenumerationsplaner.

Kostnadsfria provperioder

 

Din prenumeration kan börja med en kostnadsfri provperiod. Den kostnadsfria provperioden för din prenumeration anges under registreringen. Gratis provperioder får inte kombineras med andra erbjudanden. Gratis provperioder är för nya prenumeranter. GI förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, bestämma din kostnadsfria provperiodsberättigande.

 

Vi börjar fakturera din faktureringsinformation för månatliga prenumerationsavgifter i slutet av den kostnadsfria provperioden för din prenumeration om du inte avbryter före utgången av den kostnadsfria provperioden. Du kan skicka ett e-postmeddelande till support@gameintelligence.com för att få specifika uppgifter om din prenumeration, inklusive månadsabonnemangspris och slutdatum för din kostnadsfria provperiod.

 

Du kommer inte att få ett meddelande från oss om att din kostnadsfria provperiod har avslutats eller att den betalande delen av din prenumeration har börjat. Vi fortsätter att fakturera din faktureringsinformation varje månad för din prenumerationsavgift tills du säger upp prenumerationen.

Enstaka tester

Vi fakturerar din faktureringsinformation för enstaka tester i samband med din beställning.

 

Fakturering

 

Återkommande fakturering. Genom att starta din prenumeration godkänner du att vi debiterar dig en månatlig prenumerationsavgift till det aktuella priset och eventuella andra avgifter du kan ådra dig i samband med din användning av vår tjänst till din faktureringsinformation. Du bekräftar att det belopp som faktureras varje månad kan variera från månad till månad av skäl som kan inkludera olika belopp på grund av kampanjerbjudanden och/eller ändring eller tillägg till din prenumeration, och du godkänner att vi debiterar din faktureringsinformation för dessa olika belopp, som kan faktureras månadsvis i en eller flera avgifter.

 

Prisförändringar. Vi förbehåller oss rätten att justera prissättningen för vår tjänst eller några komponenter därav när som helst som vi kan bestämma efter eget gottfinnande. Om inte annat uttryckligen anges i dessa användarvillkor träder eventuella prisändringar i din tjänst i kraft efter e-postmeddelande till dig.

 

Faktureringscykel. Prenumerationsavgiften för vår tjänst debiteras i början av din prenumeration och varje månad därefter i förskott och tills du säger upp din prenumeration. Vi fakturerar automatiskt din faktureringsinformation den 1:a vardagen varje månad i förskott. Vi förbehåller oss rätten att ändra tidpunkten för vår fakturering om din betalning inte har fullgjorts. Förnyelsedatumet kan ändras på grund av ändringar i din prenumeration.

 

Inga återbetalningar. BETALNINGAR ÄR INTE ÅTERBETALNINGSBARA OCH DET FINNS INGA ÅTERBETALNINGAR ELLER KREDITER FÖR DELVIS ANVÄNDA PERIODER. Efter en eventuell avbokning kommer du dock att fortsätta att ha tillgång till tjänsten till slutet av din nuvarande faktureringsperiod. När som helst, och utan någon anledning, kan vi ge återbetalning, rabatt eller annan ersättning till vissa eller alla våra prenumeranter ("krediter"). Beloppet och formen för sådana krediter, och beslutet att tillhandahålla dem, är efter eget gottfinnande. Tillhandahållandet av krediter i ett fall ger dig inte rätt till krediter i framtiden för liknande fall, och det ålägger oss inte, under några omständigheter, heller att tillhandahålla krediter i framtiden.

 

Faktureringsinformation. Faktura, betalning i förskott, med betalning 10 dagar efter fakturadatum.

 

Du kan redigera din faktureringsinformation genom att skicka ett e-postmeddelande till support@gameintelligence.com.  

 

Om en betalning inte har kvittats på grund av utgångsdatum, otillräckliga medel eller på annat sätt, och du inte redigerar din faktureringsinformation eller avbryter ditt konto (se "Annullering" nedan), förblir du ansvarig för eventuella ej inkasserade belopp och tillåter oss att fortsätta fakturera faktureringsinformationen, eftersom den kan uppdateras. Detta kan leda till en ändring av dina betalningsfaktureringsdatum. För vissa betalningar kan utfärdaren av din betalning debitera dig en utländsk transaktionsavgift eller andra avgifter. Mer information finns hos leverantören av faktureringsinformationstjänsten.

 

Betalning ska ske senast på i fakturan angiven betalningsdag. GI äger rätt att ta ut faktureringsavgift och vid utebliven betalning dröjsmålsränta från förfallodagen med Riksbankens referensränta med tillägg av 8 procentenheter. GI äger rätt att debitera påminnelseavgift och begära ersättning för inkassokostnader och andra kostnader för fordrans indrivning.

 

Avbeställning

 

Du kan säga upp din prenumeration när som helst, och du kommer att fortsätta att ha tillgång till vår tjänst under slutet av din månatliga faktureringsperiod. VI TILLHANDAHÅLLER INTE ÅTERBETALNINGAR ELLER KREDITER FÖR PÅBÖRJADE PRENUMERATIONSPERIODER. Om du vill avbryta din prenumeration skickar du ett e-postmeddelande till support@gameintelligence.com.