Premiumtjänster

GI logo beige 1.png

Se bortom personlighet och synligt beteende och förstå ett lags underliggande förmågor. Förstå likheter och skillnader i kognition och relatera detta till uppenbara och dolda talanger. Identifiera insatser för att optimera samarbete och förhindra eller lösa konflikter.

Teamhjärna

En av de mest givande övningarna för både nya och befintliga team, oberoende av verksamhet eller aktivitet.

Vi erbjuder två versioner av teamhjärnan

Teamhjärna Premium

 • Testning under ledning av GI neuropsykolog

 • Premium individuell rapport med objektiva resultat

 • Psykologens kvalitativa observation

 • Personlig individuell feedback med psykolog. 60 minuter. Irl eller online

 • Premium Teamhjärna-rapporten inkluderar teamets kognitiva tillgångar och talanger, kognitiv mångfald, gap

 • Analys, kognition översatt till beteende och lågt hängande frukter

 • Två workshops IRL eller online

Pris:

Enligt offert

I priset ingår ett team med upp till fem medlemmar.

Priset justeras till mindre eller större grupper.

Teamhjärna Online

 • Onlinebedömning via web-APP

 • Premiumrapport med objektiva resultat

 • Personlig feedback med neuropsykolog 45 minuter online

 • Online Teamhjärna-rapport inklusive teamkognitiva tillgångar och talanger, kognitiv mångfald, gapanalys, kognition översatt till beteende och lågt hängande frukter

 • En workshop online

Pris:

19 900 SEK / 1 900 Euro

I priset ingår ett team med upp till fem medlemmar.

Priset justeras till mindre eller större grupper.

Lär dig mer om teamet, hur du blir en partner, eller vetenskapen bakom.