Om Oss

GI logo beige 1.png
IMG_0508.jpg

Anders Norén
- VD

Christine Bedinger
- EXPERT
- Lic. Psykolog
- Spec. Neuropsykologi

Predrag Petrovic
- EXPERT
- MD, PhD

John Axelsson
- EXPERT
- Professor, PhD

Håkan Nilsson
- Styrelsemedlem
- Exponentiell teknik

Gerd Uleander
- Styrelsemedlem
- Marknadsföring, försäljning

Emilie Nilsson
-Projekt och operations

Vi är ledande neuro- och beteendevetare

Vi är experter på hjärna och beteende. Vi täcker också områden som sömn och stress.

Vårt jobb är att utveckla kognitiva tester, mäta förstå och utveckla beteende. Varje individ har en unik hjärna som bearbetar information, tankar och känslor olika. Genom att förstå individers olika kognitiva förutsättningar kan man också förstå hur dessa påverkar individers beteende och funktion i skiftande sammanhang. Vi förädlar och anpassar kunskap och mätverktyg som utvecklats under lång tid och med starka evidens.  

 
 

Vi är passionerade och "people friendly"

Vår passion är att förstå och förklara beteende så att individer och organisationer kan nå deras fulla potential.


Vår ambition är att vara det ledande bedömningsföretaget och att demokratisera förståelsen för mänsklig förmåga och kapacitet.


Vi är "people friendly". Allt vi gör bottnar i vetenskaplighet, objektivitet, opartiskhet, inklusion, etik och respekt för personlig integritet.

Är du intresserad av att bli en av våra partners?