Vetenskapen

Våra experter är ledande forskare inom kognition och beteendevetenskap. Vi hjälper våra kunder att objektivt mäta och  förstå hur människor bearbetar information, tankar och känslor och hur detta genererar beteende och prestation i olika sammanhang. Enkelt uttryckt handlar det om att förstå drivkrafterna bakom talang och potential.

GI logo beige 1.png

Kognitiv neurovetenskap

Kunskapen om hur hjärnans informationsbehandling skapar beteenden, tankar, känslor och beslut. Detta är hittills en saknad del på marknaden, vilket ger värdefull insikt i mänskligt beteende.

Neuropsykologi

En specialiserad gren av psykologi som använder neuro- och neurobaserade bedömningsverktyg för att förstå individuella styrkor och svagheter och stödja utveckling av individer, team och organisationer.

bg.png

Rapporten

En standardrapport rik på data och insikter. Kompletterande analyser kan skräddarsys. I psykologledd testning ingår subjektiva observationer i rapporten.

En fullständig rapport innehåller

GALLRING
Kognitiv Scoreboard

  Sammanfattning av alla kandidaters resultat
  Matchning, filtrering, sortering


BESKRIVNING INDIVID

Kognitiv profil

  Individuella kognitiva förmågor. Deras kapacitet vs norm

Prestation vid ökad komplexitet (Variation)

   Variation hos olika förmågor vid enkla ochsvåra uppgifter

Kognitiv uthållighet

   Prestation över tid vid komplexa uppgifter

Kognitiv självinsikt

   Insikt om egen kognitiv kapacitet vs andra

Prediktivt index

   Indikativt ledarskap- och prestationsindex

Rapporten inkluderar matchning mot andra individer för att förstå likheter och skillnader i den kognitiva profilen.

Modellen

Vår modell fångar och förklarar hjärnans relevanta kognitiva funktioner och deras kapacitet. Jämfört med andra om så önskas.

Exekvera

Skapa fungerande lösningar för olika problem. Identifiera och sortera viktiga problem. Logiskt och abstrakt tänkande.

Kontrollrummet

Hantera flera parallella spår. Växla mellan uppgifter. Regulera impulser och reaktioner.

GAME model eng – 1@2x.png

Samla in och bearbeta information

Se vad som är viktigt. Förstå vad händer. Hastighet på bearbetning.

Aktiv arbetsyta

Ange information på kort sikt & fungerande minne. Använd den för enkel och mer komplex problemlösning.

GI Kognitiva tester jämfört med andra

Fokus för neurovetenskap är ursprungligen att förstå och behandla kognitiva och beteendemässiga funktionshinder. GI använder istället neurobaserade testverktyg för att förklara och utveckla förmåga, beteende, prestation, talang och potential.

Marknadsposition

Mäter kognition & problmlösning

 

Kognitiv neurovetenskap

 

Tester skapade, tolkade och stöds av experter

 

Subjektiv / objektiv testning

 

Beskrivande / förklarande

 

Mäter dynamisk anpassningsförmåga i skiftande sammanhang

 

Mäter beteende och prestation vid skiftande komplexitet & tidspress

De så kallade exekutiva funktionerna sitter i frontalloben. Dessa funktioner reglerar och kontrollerar mänskligt beteende. Vi mäter förmågan att framgångsrikt fungera i en föränderlig miljö oavsett om det är inom företag, idrott eller livet i allmänhet. 

Dominerar

Delvis, begränsad

 

Nej

 

Sällsynt


Ja

Delvis

Nej, viss problem- lösning i statisk miljö

 

Nej

Dominerar

Nej

 

Nej

 

Sällsynt

 


Subjektiv, frågor

Beskrivande, delvis

Nej

 

 

Nej

 

 

Personlighet

"Begåvning"

Ny, Game changer

 

Rikt & nyanserat

 

Ja

 

Ja


 

Ja

 

Omfattande och djup

 

Ja, exekutiv förmåga & variation i olika kontexter

Ja  

 

Kognition

Kognition, beteende och prestation

Kognition är allt! Det är i hjärnan allting startar. Kognitionen är också i högsta grad individuell. Och den är sedan länge skarpt mätbar. Det innebär att vi alla kan få djupare insikt om våra och andras styrkor och svagheter. 

 

Beteende är alltså alltid resultatet av kognition. Av en tanke, känsla, reaktion eller beslut. Det är därför som kognition är så viktigt för att förstå människor och hur deras beteende förändras i olika sammanhang. Vårt beteende är mycket dynamiskt och kan vara tillfälligt eller permanent. Och det bästa av allt; Vi kan optimera det för att uppfylla våra mål, baserat på en objektiv förståelse för våra inneboende förmågor.

 

Prestation är enkelt uttryckt resultatet av en handling eller av ett beteende, som i sin tur utgår från olika kognitiva processer. För att förstå och påverka våra olika prestationer, vare sig det rör sig om om enkla, upprepade vardagshandlingar eller utmanande toppprestationer är det således en enorm fördel att förstå de bakomliggande kognitiva förmågorna. Vilka alltså går att mäta, tolka och förklara i relation till olika uppgifter och kontexter.

Lär dig mer om teamet, hur du blir en partner, eller vetenskapen bakom.