Blog

Sök
  • Anders Norén

John Axelsson – Kognitiva Förmågor under Sömnbrist

John Axelsson, professor i sömn och expert inom Neurovetenskap har tillsammans med en forskargrupp vid Karolinska Institutet genomfört en studie som mäter nedsättning av kognitiva förmågor i nyvaket tillstånd. Studien gjordes på läkare som arbetar nattskift, en högriskgrupp för stress och sömnbrist. Funktionerna inom mätningen identifierar påverkan på matematisk förmåga, ord- och arbetsminne mm. Kognition är roten till alla mentala processer. Kognitiva funktioner som impulskontroll, arbetsminne och problemlösningsförmåga kan alla påverkas av sömn/brist på sömn. Dessa funktioner kan mätas. Med verktyg som nu finns tillgängliga på marknaden. Läs artikeln med John: https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/04/hur-val-fungerar-en-nyvackt-anestesiolog/


31 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla