Blog

Sök
  • Anders Norén

Öka Effektiviteten i Blind Rekrytering – med Djup Kognitiv Bedömning

Blind rekrytering är en alltmer populär metod för opartisk och rättvis utvärdering. Det innebär att uppgifter som kön, namn och annan information döljs i första fasen av rekryteringen. Utöver att motverka partiskhet i rekryteringsprocessen, främjas jämlikhet och mångfald. Trots att blind rekrytering är ett stort steg i rätt riktning, finns det gott om utrymme för förbättringar. Traditionellt samlas informationen som utbildning, erfarenhet, kompetens och kunskap. De flesta företag tillämpar också psykologiska tester för att förstå personlighetsdrag och logiskt tänkande. Utmaningen är att många av dessa tester är mycket subjektiva och/eller begränsade när det gäller att mäta verkligt beteende och prestanda i dynamiska miljöer där förutsättningarna skiftar. Trots all ovanstående information anger företag i upprepade undersökningar fortfarande att ca 50% av alla rekryteringar anses mindre framgångsrika. Något verkar saknas. Den goda nyheten är att kognitiv neurovetenskap bidrar med en saknad evidensbaserad del till klassisk arbetspsykologi. Det handlar om att förstå en individs kognitiva talanger och förmågor på ett djupare plan. Kognition är inblandad i alla mänskliga aktiviteter. Kognition handlar om hjärnans informationsbearbetning, tankar, känslor och beslutsfattande. Kognition är motorn bakom beteende och prestation. Det är med hjälp av kognitiva förmågor som vi planerar och organiserar vårt arbete på kort och lång sikt, vidtar åtgärder, utvärderar resultat, löser problem och fattar beslut. Utan hjärna, ingen kognition och utan kognition, ingen handling. I rekrytering är det alltså den individuella kognitiva profilen vi vill mäta och förstå. Så exakt som möjligt, för bästa möjliga personinsikt och beslutsunderlag. Djup kognitiv bedömning är nu tillgänglig för marknaden. De kognitiva testerna är normaliserade och standardiserade på ett sätt som är neutralt till kön, ålder, etnicitet och kulturellt ursprung. Den kan alltså användas och drastiskt förbättra både helhetssynen på en person, skärpan, effektiviteten och objektiviteten vid blind rekrytering. Och tillföra en mer nyanserad förståelse för förmåga, talang och potential. Kognition är allt. Det är högst individuellt. Det är fullt mätbart. Kontakta oss för mer information! www.gameintelligence.com


12 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla