Premiumtjänster

GI logo beige 1.png

Förstå den kognitiva profilen och förmågan hos hela organisationen, din viktigaste tillgång. Tjänsten bygger på samma analys som Team Brain.

Organisationshjärna

Företagets kognitiva kapital

Analysen och rapporten anpassas efter dina specifika behov. Dina behov och krav översätts och jämförs med faktiska kognitiva profiler. Dessa kan matchas till specifika roller i organisationen.

Gapanalys som visar överskott eller underskott i kognitiv kapacitet. Denna analys är en extremt värdefull bas för rekrytering och teambuilding och utvecklingsplaner.

Bli pilotkund

Vi rekryterar för närvarande utvalda pilotkunder som är intresserade av att lära sig mer om deras organisationers kognitiva kapacitet tillsammans med ledande experter.

Är du intresserad av att bli pilotkund?

Registrera dig nedan!

Tack, vi hör av oss!

Lär dig mer om teamet, hur du blir en partner, eller vetenskapen bakom.