GI logo beige 1.png

Premiumtjänster

Neuro Management Program

Ett unikt program för chefer och ledningsgrupper, baserat på kognitiv neurovetenskap. Programmet löper under 3 - 6 månader och innehåller föreläsningar av ledande experter, kognitiv testning, profilering och feedback. Guider, övningar och träningsmoduler på ledar-, individ och gruppnivå. Ett utmärkt sätt att komma in i den fascinerande neurovärlden.

Programmet kan kompletteras och utökas med ytterligare tjänster.

Lär dig mer om teamet, hur du blir en partner, eller vetenskapen bakom.