GI logo beige 1.png

Full kognitiv profil

Detta test ger en fullständig kognitiv profil. Det bygger på Komplext tänkande, utökad, se separat specifikation. Det ger en fullständig bild av individens kognitiva kapacitet. Det inkluderar också mer "grundläggande" och snabba förmågor uppmärksamhet och minne. Vi kallar detta den grundläggande kognitiva motorn för att vara vaken, förstå och uppfatta vad som händer, vad som är viktigt och att använda information som ges i konversationer, argumentationer och problemlösning.

Huvudsakliga förmågor

Grundläggande uppmärksamhet

Förmågan att upprätthålla uppmärksamhet vid en enkel uppgift. Exempel på varför detta är viktigt:

  • Att vara uppmärksam när någon annan pratar

  • Att inte missa något som pågår

Uppmärksamhetskontroll

Förmågan att upprätthålla uppmärksamhet vid en enkel uppgift när den distraheras. Exempel på varför detta är viktigt:

  • Att kunna koncentrera sig när någon pratar också när andra saker händer

  • Att inte distraheras av oviktiga händelser

  • Att kunna bortse från obetydliga händelser

Korttidsminne

Förmågan att aktivt komma ihåg vad som just har upplevts. Exempel på varför detta är viktigt:

  • För att kunna komma ihåg och upprepa ny information som just erhållits

Arbetsminne

Förmågan att hålla informationen i åtanke och samtidigt arbeta med den i tankar. Exempel på varför detta är viktigt:

  • Att kunna hålla en tanke i åtanke medan du tänker på ett svar på en fråga

  • Huvudräkning

  • Viktigt för att kunna föra en diskussion

Läs mer om de andra testerna Komplext tänkande, bas eller Komplext tänkande, utökad

Lär dig mer om teamet, hur du blir en partner, eller vetenskapen bakom.