GI logo beige 1.png

Komplex tänkande, utökad

Detta test bygger på Komplext tänkande, bas, se separat specifikation. Det innehåller också ytterligare två komplexa och viktiga förmågor; impulskontroll och konceptualisering. Detta innebär att du också kommer att få en god förståelse för en persons ”självkontroll” och förmågan att förstå vad som är viktigt i ett sammanhang. Testet indikerar också en individs förmåga att uppdatera sina handlingar när hen får ny information.

Huvudsakliga förmågor

Impulskontroll

Förmågan att kontrollera sig själv och att hämma beteenden som impulser, handlingar, reaktioner. Exempel när detta är viktigt:

  • Att kunna stoppa sina egna irrelevanta tankar och impulser

  • Att kunna bedöma när impulser är korrekta och bekräfta dessa

Konceptualisering

Förmågan att identifiera, sortera och se relevanta mönster i komplexa mängder information och sammanhang. Exempel på varför detta är viktigt:

  • För att snabbt se viktiga kopplingar i informations-tätt beslutsmaterial

  • För att kunna välja bort obetydliga mönster

Stödjande kvalitetsindikator - Uppdatering

Hur snabbt du uppdaterar din strategi när du utför uppgifter samtidigt som du mottar ny, motstridig information (konfliktinformation). Exempel på varför detta är viktigt:

  • Att kunna anpassa åtgärder baserat på ny information

  • Att inte fastna i gamla, icke-relevanta beteendemönster

Läs mer om de andra testerna Komplext tänkande, bas eller Fullständig kognitiv profil

Lär dig mer om teamet, hur du blir en partner, eller vetenskapen bakom.