GI logo beige 1.png

Komplext tänkande, bas

Detta test ger dig en god förståelse för en persons flexibilitet, kreativitet och strategiska tänkande. Du får indikatorer på individens anpassningsförmåga, problemlösning, planering och abstrakt tänkande. Testet indikerar också benägenheten att följa eller böja reglerna samt nivån på noggrannhet när man löser problem och anpassar sig till förändringar i miljön. Slutligen visas kandidaternas medvetenhet om egen kapacitet i förhållande till andra.

Huvudsakliga förmågor

Kognitiv flexibilitet

Förmågan att växla mellan olika tankar och möjliga beteenden, samt hitta nya lösningar. Exempel på varför detta är viktigt:

  • Att snabbt kunna anpassa sig till förändrade omständigheter

  • Att kunna titta på saker från olika perspektiv

  • Att kunna växla mellan tankeprocesser

Kreativitet

Förmågan att skapa nya lösningar, här inom givna ramar. Exempel på varför detta är viktigt:

  • Att snabbt kunna hitta olika lösningar på ett problem

  • Att hitta lösningar som fungerar

  • Att relatera till och hålla sig till givna begränsningar

Strategiskt tänkande

Förmågan att tänka utöver den konkreta innebörden av saker och fenomen och istället uppfatta det övergripande och väsentliga. Det innebär också att ha förmågan att skapa en plan som genererar den mest effektiva lösningen på ett problem eller ta sig an en utmaning. Exempel på varför detta är viktigt.

  • Kunna utveckla och organisera en effektiv plan / väg framåt i en komplex situation

  • Kunna ta ett perspektiv uppifrån och ner

Stödjande förmågor

Dessa indikatorer förklarar kvaliteten på några av de viktigaste förmågorna ovan. I detta fall att fokusera på regler och noggrannhet.

Fokusera på regler

Visar hur väl en individ håller sig till reglerna när hen utför komplicerade uppgifter under tidspress. Detta är viktigt för att förstå om en individ är benägen att följa regler eller snarare tänka utanför rutan när man hittar lösningar på ett problem.

Noggrannhet

Hur korrekt är individen när hen utför komplicerade uppgifter under tidspress. Noggrannhetsnivån kan vara mer eller mindre viktig i olika uppgifter och jobb.

Självmedvetenhet

Indikerar kandidaternas medvetenhet om den egna kapacitet i förhållande till andra.

Läs mer om de andra testerna Komplext tänkande, utökad eller Fullständig kognitiv profil

Lär dig mer om teamet, hur du blir en partner, eller vetenskapen bakom.