Online Assessment

Beta

GI logo beige 1.png

Det skarpaste digitala bedömningsverktyget för rationell volymscreening av alla sökande eller anställda samt djupare bedömningar av individuell kognitiv kapacitet, talang och potential

Så fungerar det

1

Signa upp

Välj testkonfiguration efter dina behov.

2

Testa

Bedöm individer, team eller hela organisationer, var som helst i talangprocessen.

3

Tolka & besluta

Vår rapport och våra tjänster erbjuder djupare förståelse för individuella förmågor, talang och potential.

4

Agera

Skarpare beslut inom urval, teambuilding och HR-utveckling.

Välj mellan tre testpaket

Problemlösning l

25 min

Ett avancerat och effektivt screeningtest som utvärderar "komplext tänkande", som kreativitet, för att hitta lösningar på olika typer av problem. Kognitiv flexibilitet för att växla mellan uppgifter. Och strategiskt tänkande, för att hitta den kortaste vägen för att nå ett mål

Problemlösning ll

35 min

Utökad problemlösning inklusive förmåga att reglera impulser och reaktioner och att identifiera och sortera viktig information för effektivt beslutsfattande

Full kognitiv profilering

50 min

 

Ett utmärkt verktyg för att förstå beteende och förutsäga prestanda i olika sammanhang. Inkluderar individuell kognitiv profil och kapacitet. Variation i enkla och komplexa uppgifter och kognitiv uthållighet. Självmedvetenhet om kognitiv kapacitet och slutligen ett prediktivt index för parametrar som ledarskap, målorientering, stress etc.

Enstaka tester

Välj ett test som passar dina behov. Vi rekommenderar alltid ett komplett test kombinerat med expertsupport för maximal insikt.  Se även prenumerationsplaner nedan.

Betala bara för det antal kandidater som du behöver testa.
Rabatter gäller vid volymköp.

Ett test - Obegränsade kandidater

Full kognitiv profil

Komplext tänkande, utökat

Komplext tänkande, bas

99 EUR

19 EUR

199 SEK /

799 SEK /

999 SEK /

79 EUR

Köp ett test och testa ett obegränsat antal kandidater.
Rabatter gäller vid volymköp.

Ett test - En kandidat

Betala bara för det antal kandidater som du behöver testa.
Rabatter gäller vid volymköp.

Komplext tänkande, bas