Screeningtest

Beta

GI logo beige 1.png

Det skarpaste digitala bedömningsverktyget för rationell volymscreening av alla sökande eller anställda samt djupare bedömningar av individuell kognitiv kapacitet, talang och potential

Så fungerar det

1

Signa upp

Välj testkonfiguration efter dina behov.

2

Testa

Bedöm individer, team eller hela organisationer, var som helst i talangprocessen.

3

Tolka & besluta

Vår rapport och våra tjänster erbjuder djupare förståelse för individuella förmågor, talang och potential.

4

Agera

Skarpare beslut inom urval, teambuilding och HR-utveckling.

Välj mellan tre testpaket

Komplext tänkande, bas

25 min

Detta test ger dig en god förståelse för en persons flexibilitet, kreativitet och strategiska tänkande. Du får indikatorer på individens...

Läs mer om Komplext tänkande, bas

Komplext tänkande, utökad

35 min

Detta test bygger på Komplext tänkande, bas. Det innehåller ytterligare två komplexa och viktiga förmågor; impulskontroll och konceptualisering…
Läs mer om Komplext tänkande, utökad

Full kognitiv profil

50 min

Detta test ger en fullständig kognitiv profil. Den bygger på Complex Thinking - Extended och ger en fullständig bild av individens ...

Läs mer om Fullständig kognitiv profil

Enstaka tester

Välj ett test som passar dina behov. Vi rekommenderar alltid ett komplett test kombinerat med expertsupport för maximal insikt.  Se även prenumerationsplaner nedan.

Ett test - En kandidat

Betala bara för det antal kandidater som du behöver testa.
Rabatter gäller vid volymköp.

Komplext tänkande, bas

Komplext tänkande, utökat

Full kognitiv profil

199 SEK /

19 EUR

109 SEK /

10,9 EUR

149 SEK /

14,9 EUR

Betala bara för det antal kandidater som du behöver testa.
Rabatter gäller vid volymköp.

Ett test - Obegränsade kandidater

Full kognitiv profil

Komplext tänkande, utökat

Komplext tänkande, bas

99 EUR

19 EUR

199 SEK /

799 SEK /

999 SEK /

79 EUR

Köp ett test och testa ett obegränsat antal kandidater.
Rabatter gäller vid volymköp.

Prenumerationsplaner

Välj ett paket som passar dina rekryteringsbehov. Du kan alltid byta paket.

Valbart

Free trial

Valbart

Valbart

Valbart

Valbart

Valbart

Premium

Valbart

Pro

Valbart