Premiumtjänster

GI logo beige 1.png

Använd den individuella kognitiva profilen som en skarp bas för utveckling av individer, ledare, teamorganisationer.

Kognitiv coachning

Våra kognitiva experter guidar dig genom processen i en tydlig process som fungerar för individer eller grupper.

 

  • Bedömning och profilering

  • Individuell feedback

  • Reflektionsövning

  • Beteendeutvecklingsövning

  • Anpassad fortsättning

Vi erbjuder tre paket

Förståelse för kognitiv profil. Motivation för att starta utvecklingsinsatser Personlig sms och feedback med psykolog.

1-2

Grundläggande

Paket

Steg

Förväntat resultat

Medium

1-4

Inledd beteendemässig utveckling. Fördjupad förståelse.
Initiera guidad beteendemässig utveckling i praktiken. En begränsad
fokusområde. Motivation att fortsätta.

Avancerad

1-5

Fördjupad förståelse, mer övning, stöd och erfarenhet. Utrustad med tekniker för att optimera och kompensera styrka och svaghet automatiskt i det dagliga livet. I skiftande aktiviteter och situationer. Stark motivation. Förmåga att uppifrån och ner kontrollera beteendet.

Lär dig mer om teamet, hur du blir en partner, eller vetenskapen bakom.